Researcher

Dr Hēmi Whaanga
Ngāti Kahungunu, Ngāi Tahu, Ngāti Mamoe, Waitaha
(Te Pua Wānanga ki te Ao, The University of Waikato)

Associate Researcher
Associate Professor Dr David Bainbridge
(Department of Computer Science, The University of Waikato)

Mentor
Associate Professor Dr. Winifred Crombie
Associate Professor: Language and Language Education
(Te Pua Wānanga ki te Ao, The University of Waikato)

Host Institute
Te Pua Wānanga ki te Ao, The University of Waikato