Selected works by Pei te Hurinui Jones

Bibliography
Background information on Pei te Hurinui Jones

King Pōtatau

Fitzgerald, E., & Jones, P. T. H. (1942). Ngā Rūpai'ana a Ōmā Kai'ama (P. T. H. Jones, Trans.). Unpublished manuscript.

Jones, P. T. H. (1945a). He tuhi marei-kura: Nga korero a te Maori mo te hanganga mai o te Ao no nga whare wananga o Tainui. Unpublished manuscript.

Jones, P. T. H. (1945b). Mahinarangi (the moon-glow of the heavens): A Tainui saga. Hawera N.Z.: Printed by J.C. Ekdahl.

Jones, P. T. H. (1946). He tuhi marei-kura (A treasury of sacred writing): A Maori account of the creation based on priestly lore of the Tainui people. Unpublished manuscript.

Jones, P. T. H. (1955). Omar Khayyam translated. Te Ao Hou, 55, 22-25.

Jones, P. T. H. (1956a). A valedictory message: Te Rangiatahua Royal. Te Ao Hou, 14, 12-14.

Jones, P. T. H. (1956b). Judea meeting house in retrospect. Te Ao Hou, 16, 23-26.

Jones, P. T. H. (1960a). Huria Hiha. Te Ao Hou, 33, 40.

Nga Iwi o Tainui

Jones, P. T. H. (1960b). Puhiwahine - Maori poetess: Fifth instalment: Gotty, man of mystery. Te Ao Hou, 32, 12-14.

Jones, P. T. H. (1960c). Puhiwahine - Maori poetess: Fourth instalment: Grandmother to be. Te Ao Hou, 31, 17-20, 64.

Jones, P. T. H. (1960d). Puhiwahine - Maori poetess: Sixth instalment: The last days of Puhiwahine. Te Ao Hou, 33, 18-19.

Jones, P. T. H. (1960e). Puhiwahine - Maori poetess: Third instalment. Te Ao Hou, 30, 10-13.

Jones, P. T. H. (1961a). Puhiwahine - Maori poetess: Epilogue. Te Ao Hou, 34, 12-13, 15-16.

Jones, P. T. H. (1961b). Puhiwāhine: Māori poetess. Christchurch, N.Z.: Pegasus Press.

Jones, P. T. H. (1961c). The whakapapa of Puhiwahine. Te Ao Hou, 34, 14-18.

Nga Moteatea

Jones, P. T. H. (1964). Whakapapa of Ahumai Te Paerata. Historical Review: Whakatane and District Historical Society, 12(2), 79.

Jones, P. T. H. (1968). Maori Kings. In E. Schwimmer (Ed.), The Maori people in the nineteen-sixties: A symposium (pp. 132–173). Auckland: Blackwood & Janet Paul.

Jones, P. T. H. (1971). Hawaiki, the original home of the Maori. Proceedings of the Royal Society of New Zealand, 89, 99-113.

Jones, P. T. H. (1982). Te Hurinui. In W. T. Ihimaera & D. S. Long (Eds.), Into the world of light: An anthology of Maori writing (pp. 8-12). Auckland, N.Z.: Heinemann.

Jones, P. T. H., & Polynesian Society. (1959). King Potatau: An account of the life of Potatau Te Wherowhero, the first Maori king. Wellington, N.Z.: Polynesian Society.

Jones, P. T. H., & Polynesian Society. (2010). King Pōtatau: An Account of the Life of Pōtatau Te Wherowhero the First Māori King (2nd Rev. ed.). Wellington: Huia.

Jones, P. T. H., Biggs, B., & Tainui Maori Trust Board. (1995). Nga iwi o Tainui: The traditional history of the Tainui people: Nga koorero tuku iho a nga tupuna. Auckland, N.Z.: Auckland University Press.

Ngata, A. (1961). Ngā mōteatea: Part 2 (P. T. Hurinui, Trans.). Wellington: A. H. & A. W. Reed.

Ngata, A. (1980). Ngā mōteatea: Part 3 (P. T. Hurinui, Trans.). Wellington: The Polynesian Society.

Ngata, A., Jones, P. T. H., & Polynesian Society. (1945). Ngā mōteatea: Part 1. Wellington, N.Z.: Polynesian Society.

Ngata, A., Jones, P. T. H., & Polynesian Society. (1958). Ngā mōteatea. Wellington, N.Z.: Polynesian Society.

Shakespeare, W., & Jones, P. T. H. (1942). Huria Hiha (P. T. H. Jones, Trans.). Unpublished Manuscript.

Shakespeare, W., & Jones, P. T. H. (1944). Owhiro (P. T. H. Jones, Trans.). Unpublished Manuscript

Shakespeare, W., & Jones, P. T. H. (1945). Tangata whai rawa o Weniti (P. T. H. Jones, Trans.): Unpublished manuscript.